Uppropstider

Språkintroduktion

Torsdag 16 augusti kl 10.00
Språkintroduktion Marieborg - upprop i Fröbelhuset, Södra Promenaden 81

Måndag 20 augusti
kl 10.00

Ekonomi, Handel, Frisör samt Stylist upprop i entréhallen huvudbyggnaden, Södra Promenaden 83

Språkintroduktion Kungsgård - upprop i Fenix, Södra Promenaden 60

kl 13.00
Åk 2 och åk 3 upprop i klassrummen