IVAK är en samhällsvetenskaplig utbildning för elever med Aspergers syndrom, högfungerande autism eller motsvarande autismspektrumdiagnos.

Programmet är till för dig som vill nå en högskoleförberedande examen men som på grund av din funktionsnedsättning har behov av en mindre grupp, tydligare skoltid och lärare med kompetens att undervisa elever med autismspektrum-diagnoser. Du följer en gemensam poängplan som individanpassas utifrån din förmåga.

Liten grupp och eget klassrum
Undervisningen sker i mindre grupp med 5 - 6 elever med möjlighet att läsa kurser i stora klasser på skolan Alla har en egen arbetsplats med bärbar dator i sitt hemklassrum och viss undervisning som naturkunskap och idrott sker i andra salar på skolan.


Vad kan IVAK leda till?
Du kan nå en högskoleförberedande examen och studietiden är tre år med möjlighet till förlängning. Behöver du ytterligare tid för att slutföra din examen kan du till exempel komplettera med studier på Komvu.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Rektor
Kerstin Sanner
tel: 076-12 59 564
mejl: kerstin.sanner@edu.norrkoping.se
Läs poängplanen

Läs Kungsgårdsbroschyren